Witaj w XtraSpa!

Ten regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej XtraSpa.com

Wchodząc na stronę akceptujesz niniejszy regulamin. Przerwij korzystanie ze strony XtraSpa jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia tego regulaminu.

Poniższe terminy sa uzywane w Regulaminie, Polityce Prywatności oraz innych dokumentach: „Klient”, „Ty” oraz „Twój” odnoszą się do ciebie, osoby korzystającej z tej strony internetowej i objętej tym regulaminem. „Firma”, „My”, „Nasz”, „Nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strony” odnoszą się do Klienta i nas. Wszystkie postanowienia regulaminu odnoszą się do oferty, akceptacji i przetwarzannia płatności niezbędnej do podjęcia relacji z Klientem i wykorzystywane są w celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie usług oferowanych przez Firmę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Holandii. Powyższe terminy oraz inne słowa w liczbie pojedynczej, mnogiej lub formie on/ona/oni przyjmuje się za równoważne i odnoszące się do tego samego.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony XtraSpa wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Większość internatywnych stron internetowych korzysta z plików cookies aby zebrać informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę. Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej pozwalają na działanie niektórych sekcji strony i ułatwiają korzystanie ze strony. Niektórzy z naszych partnerów mogą również wykorzystywać pliki cookies.

Licencja

Jeśli nie podano inaczej, XtraSpa i/lub organy wydające licencje są właścicielami praw autorskich do materiału na stronie XtraSpa. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Materiały te są dostępne na stronie XtraSpa dla użytkowników prywatnych w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

Nie możesz:

 • Kopiować i publikować materiałów ze strony XtraSpa
 • Sprzedawać, wynajmować i udostępniać odpłatnie materiałów ze strony XtraSpa
 • Kopiować materiałów ze strony XtraSpa
 • Wprowadać do dystrybucji materiałów ze strony XtraSpa

Niektóre części strony pozwalają użytkownikom na publikację i wymianę opinii i informacji. XtraSpa nie moderuje, nie publikuje ani nie filtruje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają opinii i stanowiska XtraSpa, jego agentów i/lub partnerów. Komentarze wyrażają opinię osoby je publikującej. W zakresie określonym przepisami prawa, XtraSpa nie ponosi odpowiedzialności za komentarze oraz jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku ich publikacji.

XtraSpa zastrzega sobie prawo do monitorowania komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy uznanych za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające ten Regulamin.

Potwierdzasz, że:

 • Posiadasz prawo publikcji komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz niezbędne zgody i licencje do tego uprawniające.
 • Komentarze nie naruszają niczyjej własności intelektualnej, z całkowitym uwględnieniem praw autorskich, patentowych oraz znaków towarowych innych stron.
 • Komentarze nie zawierają obraźliwych, niewłaściwych, zniesławiających lub w inny sposób sprzecznych z prawem materiałów naruszających prywatność.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do promocji biznesu i działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Wyrażasz zgodę na wykorzystanie, kopiowanie, edycję i przekazanie innym podmiotom przez XtraSpa treści Twoich komentarzy w dowolnej formie.

Linkowanie do naszych treści

Następujące organizacje mogą publikować linki do naszej strony bez uzyskania wcześniejszej zgody:

 • agencje rządowe;
 • wyszukiwarki;
 • media informacyjne;
 • Internetowe bazy linków mogą publikować linki do naszej strony w ten sam sposób, w jaki publikują wszystkie linki do stron innych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w wyjątkiem organizacji non-profit, zbiórek i bazarków charytatywnych, którym nie udzielamy zgody na publikację linków do naszej strony.

Te organizacje mogą udostępniac link do naszej strony głównej lub innych części strony pod warunkiem, że link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje nieprawdziwie sponsorowania, poparcia lub rekomendacji podmiotu linkującego, jego produktów i usług; oraz (c) jest umieszczony w kontekście strony internetowej podmiotu linkującego.

Możemy rozważyć i zaaprobować prośby o zgodę na udostępninie linku do naszej strony przesłane przez następujące rodzaje organizacji:

 • powszechnie znane platformy informacyjne dla klientów i biznesu;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia i inne organizacje charytatywne;
 • dystrubutorów internetowych baz linków;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, kancelarie prawne i firmy konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i handlowe;

Zgoda na publikację linku zostanie udzielona, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie przedstawi nas w złym świetle; (b) nie mamy negatywnych doświadczeń z daną organizacją; (c) nasze korzyści z ekspozycji linku kompensują nieobecność XtraSpa; oraz (d) link jest publikowany w ogólnym celu informacyjnym.

Te organizacje mogą udostępnić link do naszej strony głównej, jeśli link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje nieprawdziwie sponsorowania, poparcia lub rekomendacji podmiotu linkującego, jego produktów i usług; oraz (c) jest umieszczony w kontekście strony internetowej podmiotu linkującego.

Jeśli reprezentujesz jedną z organizacji wymienionych w drugim akapicie powyżej i jesteś zainteresowany/a publikacją linku do naszej strony, poinformuj nas o tym przesyłając email do XtraSpa Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe oraz link do strony organizacji, listę adresów URL, pod którymi miałby zostać opublikowany link do naszej strony, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których miałyby prowadzić opublikowane linki. Odpowiedź prześlemy w ciągu 2-3 tygodni.

Organizacje, które uzyskały aprobatę dla publikacji linku, mogą linkować do naszej strony w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Linkując standardowy znacznik lokalizacji; lub
 • używając opis naszej strony, do której prowadzi link, mającego sens w kontekście i formacie strony internetowej linkującej organizacji.

Nie jest dozwolone użycie logo XtraSpa ani innych elementów graficznych bez uzyskania licencji na wykorzystanie znaku towarowego.

iFrames

Bez wcześniejszej pisemnej zgody nie jest dozwolone osadzanie elementów naszej strony z użyciem iframes.

Odpowiedzialność za treści publikowane na stronie

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na Twojej stronie. Wyrażasz zgodę na ochronę oraz obronę naszej firmy przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z treści zamieszczonych na Twojej stronie. Linki nie powinny znajdowac się na stronach internetowych uznanych za zniesławiające, obsceniczne lub nielegalne, lub takich, które naruszają lub propagują naruszenie praw podmiotów trzecich.

Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszelkich linków kierujących do naszej strony. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszelkich linków prowadzących do naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszego regulaminu i polityki dotyczącej linkowania. Umieszczając link do naszej strony zobowiązujesz się do przestrzegania zasad dotyczących linkowania zamieszczonych w tym regulaminie.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli na naszej stronie znajdziesz link, który jest w jakikolwiek sposób obraźliwy, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym. Rozważymy wniosek o usunięcie linku, ale nie zobowiązujemy się do jego usunięcia ani do odpowiedzi na Twój wniosek.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne i kompletne; nie gwarantujemy też, że strona będzie zawsze dostępna, a informacje na niej zaktualizowane.

Nota prawna

W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem zrzekamy się odpowiedzialnosci prawnej za informacje, gwarancje i warunki przedstawione na stronie. Żadne postanowienia tego regulaminu nie:

 • ograniczają lub wykluczają odpowiedzialności stron za śmierć lub urazy;
 • organiczają lub wykluczają odpowiedzialności stron za oszustwo lub fałszywą reprezentację;
 • organiczają lub wykluczają odpowiedzialności stron w sposób niedozwolony prawnie; lub
 • wykluczają odpowiedzialność stron, która nie może zostać ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.

Organiczenie odpowiedzialności określone w sekcjach regulaminu: (a) podlega postanowieniom wcześniejszego paragrafu; oraz (b) określa wszelką odpowiedzialność wynikającą z regulaminu.

Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje na niej umieszczone są udostępniane za darmo, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty.